Vrienden van Cadans

We streven ernaar een koor te zijn met gezonde ambities op een solide financiële basis. Naast de contributie van de leden, vormt subsidiëring onze belangrijkste inkomstenbron. We moeten helaas constateren dat de subsidie vanuit de gemeente door bezuinigingen steeds meer onder druk komt te staan.

Onze toekomstplannen en ambities vragen toch altijd weer om extra financiële middelen. Om enkele punten te noemen: instrumentarium is regelmatig aan onderhoud of vervanging toe; we willen graag regelmatig een groot concert organiseren; aan onze leden willen we workshops aanbieden waarbij diverse zangtechnische aspecten aan bod komen; uitbreiding van ons repertoire brengt aanschaf van nieuwe partituren met zich mee.

Voor al deze zaken zijn we genoodzaakt een actief beleid te voeren om inkomsten te werven. Om die reden hebben we “Vrienden van Cadans” in het leven geroepen. Hierin verenigen we alle donateurs, die Zanggroep Cadans financieel willen steunen met een bijdrage.

We doen ook een beroep op u om lid te worden van deze “vriendenclub”. Graag zouden we u verwelkomen als vriend van ons koor. De “vriendenbijdrage” bedraagt 25 euro per jaar of 40 euro voor twee personen per jaar. Als waardering voor uw bijdrage zullen wij u op passende wijze bedanken.

Bijvoorbeeld door u uit te nodigen voor een open repetitie speciaal voor de “Vrienden van Cadans”. U kunt een vrijkaart of korting verwachten bij een optreden in eigen beheer, alsmede een gratis consumptie. Indien mogelijk kunnen we goede plaatsen voor u reserveren bij optredens.

Indien u belangstelling heeft zich aan te sluiten bij “Vrienden van Cadans” kunt u bijgevoegd formulier na ondertekening scannen en mailen naar stichtingincadans@hotmail.com